Vertrouwen

Nieuwsbrief over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -

Je hebt een grote kracht in handen. Gebruik die goed, tot jouw voordeel, tot het voordeel van het geheel. Elke kracht kan op positieve of op negatieve manier gebruikt worden, het is jouw keuze op welke manier je jouw kracht gebruikt.

Als je het beste wil en je gebruikt je kracht in die richting, kunnen je wensen zich verwezenlijken. Jouw spirituele kracht, de kracht van jouw gedachten, is er, wachtend om gebruikt te worden. Gebruik ze op de juiste manier ! Dan kan slechts zoveel mogelijk goeds je leven binnenkomen en je zal wonderbaarlijke dingen kunnen waarmaken. Er is een ogenblik voor alles. Wie er klaar voor is om te leren deze kracht goed te gebruiken dient voor zichzelf en voor de anderen een betere tijd in te luiden.

De kracht die je bezit, is volmaakt rechtvaardig. Ze werkt voor iedereen zonder onderscheid van persoon. Door je gedachten zend je non-stop trillingen uit. Je gedachten keren niet naar je terug zonder dat ze zijn versterkt geworden door gelijkaardige gedachten. Zo trek je doorlopend bepaalde mensen, gebeurtenissen, omstandigheden aan in je leven. Die corresponderen met je overheersende gedachtenpatronen. Onze leefwereld is een copie van onze gedachtewereld.

Hoe kan je je onderbewustzijn gebruiken ? Door over een bepaalde wens te denken, er zeker van te zijn dat en hoe je dit wilt verwezenlijkt zien, dit te formuleren en dan deze formulering te herhalen. Door de herhaling gaat die wens zich in ons onderbewustzijn “planten”. Eénmaal daarin verankerd, zal de wensgedachte uit zichzelf voor zijn verwerkelijking zorgen.

Belangrijk is, dat je nadien of ondertussen zo min mogelijk gedachten denkt die tegengesteld zijn aan je wens. Gedachten die het tot stand komen van je wens in de weg kunnen staan.

Hoe weet je dat terstond, dat je gedachten denkt die je niet vooruit helpen ? Bijvoorbeeld wanneer je je niet goed voelt. Dan bots je op iets dat je als negatief ervaart. Dan dien je verder te onderzoeken of het iets is waaraan je moet werken. Door je af te vragen wat je wel wilt en dus een formule in die richting op te stellen.

Formuleer je wens niet als je je niet goed voelt. Zelf ben ik van mening dat het formuleren van je wens best dagelijks gebeurt. Maar gebruik geen moment dat je je niet in de gepaste stemming ervoor voelt.

Doe je affirmaties wanneer je relax bent en positief ingesteld. Doe ze niet wanneer je boos of droevig bent. Anders zijn je gedachten geladen met die negatieve vibraties. Je wens zou daar gedeeltelijk door kunnen beïnvloed zijn.

Het beste doe je je affirmaties zo mogelijk direct na het wakker worden en vooraleer je inslaapt. De gedachten die worden gedacht voor het inslapen werken de gehele nacht door. Ze gaan dieper in ons onderbewustzijn. Dit laatste gaat ze als werkelijk aanzien.

Wees ervan overtuigd dat je “aangesloten” bent op een universum van mogelijkheden dat de voor jou beste en snelste weg kent. Wat van je wordt gevraagd is je wens kenbaar maken, geloven en vertrouwen.

Gebrek aan vertrouwen hebben betekent dat je niet echt kan aannemen dat het je zal helpen.

Als je twijfelt, zend je het signaal uit dat wat je affirmeert, mogelijks niet voor jou zou werken. Het universum dient ons te geven waar we om vragen. Het zal ons dus onze wens willen sturen maar, doordat er twijfel of gebrek aan vertrouwen is, kan dit sturen gekoppeld zijn aan een vertraagde uitwerking. Denk je vaker dat hetgeen je vraagt, “zich toch niet zal realiseren” dan aan jouw formulering van het gevraagde, dan kan de uitwerking zelfs uitblijven.

Poog een onvoorwaardelijk vertrouwen te hebben. Dit is helemaal niet altijd zo makkelijk om aan te houden. Vooral als je niet (direct) resultaat ziet. Weet echter dat geen enkele vraag of affirmatie van je onbeantwoord blijft. Blijf weten dat iedere bijkomende vraag-wens die je op dezelfde manier stelt, kracht bijgeeft aan de vorige. Hoe groter de kracht, hoe sneller de aantrekking, hoe vlugger het gewenste komt.

Wijzelf kunnen niet altijd zien welke kanalen er nodig zijn om ons te geven wat we willen. Er zijn zoveel mogelijkheden die onze bewuste geest niet kan inschatten. Om je vertrouwen aan te scherpen kan het helpen om te starten met volgens je gevoelen vlugger of gemakkelijker te realiseren wensen.

Indien je niet weet hoe je affirmatie te formuleren omdat je er zoveel zou willen in stoppen op verscheidene vlakken, zeg dan “dat je dankt voor een volmaakte oplossing/verwezenlijking voor/van hetgeen je bezighoudt”. Ga ervan uit dat er een oplossing is en dat de beste oplossing op je pad zal komen.

Maar bevraag je voordien, in stilte, ga diep in jezelf om zeker te weten wat het precies is wat je wenst. Ga jezelf niet uit de weg. Heb je een bepaalde wens, formuleer die heel precies. Wil je mèèr van iets, formuleer het dan zo dat je “meer en meer bv. welstand, welbehagen, harmonie… kent”.

Er is zoveel geschreven over de wet van de aantrekking, maar het komt op de praktijk aan. Je kan jaren lezen maar het is het oefenen dat je zal overtuigen. Accepteer het idee dat de kracht van je gedachten gekoppeld aan deze van je verbeelding jouw werkelijkheid creëert. Ga door en op een dag zal je wens er zijn. Op de voor jou beste wijze. Wat je voor waar aanneemt, is voor jou waar in jouw leefwereld.

Wees alleen niet ongeduldig. Volledig vertrouwen effent de weg naar een volledige verwerkelijking van hetgeen je verlangt. Wees dankbaar dat je deze sleutel in handen hebt. Voor jezelf. Voor een beter leven voor jou en voor de anderen.

Voorbeelden van algemene affirmaties in verband met vertrouwen :

  • Het vertrouwen dat een ander in ons heeft, is de weerspiegeling van het vertrouwen dat wij in onszelf hebben.
  • Ik vertrouw erop dat uit deze ervaring niets dan positiefs kan voortvloeien
  • Ik heb vertrouwen in het weten dat ik me bedien van een wet die feilloos werkt
  • Ik heb het volste vertrouwen dat de wet van de gedachtekracht mijn wens aan het waarmaken is
  • Ik laat dit in algeheel vertrouwen over aan het universum
  • Ik weet dat me al wat nodig is om mijn wens te verwezenlijken wordt gegeven op het juiste ogenblik
  • Ik ben bezig om (dat of dit) te verwerkelijken
  • Alles is mogelijk voor wie erin gelooft
  • Alle denkbare dingen kunnen zich verwerkelijken
  • De wet van de gedachtekracht kent de volmaakte oplossing en ik vertrouw erop dat ik ze onmiddellijk zal herkennen en er gepast zal op reageren
Aurelia Aureyn
e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent