Vergeven

Nieuwsbrief over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -

Een gezegde luidt :

Vergeven kan, vergeten niet

Maar bij velen is dat niet zo. Ook u leeft misschien nog met iets dat u niet vergeven heeft. U leeft misschien in de mening dat u onrecht bent aangedaan. Dat is dan leven met inwendige wrok.

Wrok is een negatieve gedachte in de geest. De mens is de enige denker in zijn geest. Wat hij daarin toelaat is zijn verantwoordelijkheid en keuze. Wat in zijn geest is gekomen beïnvloedt hem constant, bewust of onbewust. Iedereen wil natuurlijk dat zijn leven zich steeds beter ontwikkelt. Maar hoe minder wrok en boosheid opgeslagen is in de geest, hoe beter en vlugger het leven gelukkig en succesvol wordt.

Daarom is het van groot belang uw geest te zuiveren van wrok en van de overtuiging onrechtvaardig te zijn behandeld. Van kapitaal belang is het, te vergeven. U zal misschien wat opstandig worden bij deze gedachte. Toch is ze volkomen in uw belang. Want alles wat u uitzendt krijgt u terug. Als u wrok koestert bent u niet neutraal. U bent op dat ogenblik een negatieve pool die daardoor ook bijkomende negatieve dingen kan aantrekken.

Stop de spiraal! Laat iémand de spiraal stoppen. Ga er niet van uit dat, als de ander dat niet doet, u dat zeker niet moet doen. De ander is misschien niet op de hoogte van de wetten van de geest. Zal dus altijd in zijn eigen grote gelijk blijven zitten.

Vergeven is handelen. Neem eerst mentaal de beslissing dat u wil vergeven. Doe dan daden die ermee overeenstemmen, om het vergeven concreet te maken.

Kijk in uzelf. Pas als u niets negatiefs meer voelt ten opzichte van wat te vergeven is en u volkomen kalm en sereen eraan denkt, is de boosheid of haat of wrok verdwenen.

U heeft dan begrepen waarom het gebeurde. Het kan dat iemand u wat heeft aangedaan als reactie op iets dat u eerder in uw leven, zelfs ten opzichte van een ander persoon, zelf hebt gedaan. Het kan soms niet duidelijk zijn wat de oorzaak van het gedrag van de ander is. Toch is het goed die te pogen achterhalen, met uw intuïtie eventueel. Aan het willen vergeven kan een minderwaardigheidsgevoel in de weg staan.

Pas het spiegel-effect toe. Ga na of u zelf alles hebt gegeven wat u kon geven, ga na wat aan de basis van het gedrag van de ander kan hebben gelegen. Waardoor het werd uitgelokt, waardoor het werd begunstigd.

Begrijpen dat we spiegels zijn voor mekaar, is vergeven, is weten dat de ander ook zijn les te leren had en handelde vanuit zijn patroon. Beiden kunnen er zo beter uit komen.

Niet vergeven is zich ketenen met het gebeurde en dit blijft. Het slorpt inwendig energie op. Het verhindert volledige, onvoorwaardelijke liefde en geluk in het heden. Met het oog op uw heling, worden u blijvend situaties aangereikt die u helpen aan die vergeving te werken.

Vergeven is er van uitgaan dat er niet (totaal) één schuldige kan zijn, er, beter, van uitgaan dat schuld in wezen niet bestaat. Dat we allen bezig zijn met het wegwerken van patronen die er gekomen zijn door andere dan liefdevolle gevoelens.

Dit is een moeilijk punt maar het is belangrijk voor vergeving. Beseffen dat men zelf ooit in dezelfde of in andere omstandigheden, met dezelfde of met een andere persoon iets van dezelfde draagkracht, met dezelfde emotie, daarom niet van dezelfde aard, kan hebben gedaan. Dat het vergeven ons en de ander losmaakt van ons eigen opgeborgen gevoel daarover. Zodat de liefdescapaciteit in beide mensen groter kan worden.

Een bevrijding.
Een wederzijds geschenk. Men heeft de keuze dit al dan niet aan te grijpen. Het kan te gedwee klinken niet te vergelden, de andere wang aan te reiken. Het is helemaal niet onlogisch dat bijvoorbeeld eerst niet te doen. Niets is dat. Alleen is het ook zeer goed voor zichzelf de weg naar vergeving in te slaan.

Vergiffenis is een belangrijke sleutel ter bevordering van gezondheid en welzijn. Volgens wetenschappers uit de medische wereld kunnen hangende conflicten de oorzaak zijn van chronische ziekten. Door onze conflicten los te laten, onszelf en mensen te vergeven zetten we de helingsprocessen in gang.

Stel jezelf zoveel mogelijk open om je leven te ervaren vanuit kracht, liefde en integriteit; vanuit een accepteren van uzelf en van allen zoals ze zijn, zonder te oordelen, zonder hen te willen bekritiseren of aanvallen voor hun gedrag dat jou pijn kan hebben gedaan of kan hebben gekwetst.

Laat de ander ontdekken en voelen dat u echt vergeeft, dat is balsem.
Laat uzelf ontdekken dat u het doet, dat is geluk.

Geluk is tenslotte zeker ook, uzelf appreciëren en uzelf alles vergeven wat u vindt dat u beter of anders had kunnen doen. Leef nu. Nu is het enige moment dat telt. Laat gevoelens van schuld, u niet goed genoeg bevinden, meer en meer, ja helemaal los. Vergeef elkeen zoals je zelf vergeven wilt worden. Laat energie die daardoor ingenomen wordt vrijkomen ! Schenk jezelf harmonie !

Voorbeelden van affirmaties aangaande vergeven :

  • Ik vertrouw hem/haar toe aan de universele rechtvaardigheid en laat hem/haar vrij.
  • Ik vergeef mezelf elke vroegere fout, ik geef niemand anders de schuld en verwijt niemand iets. Dat waren traptreden naar mijn vooruitgang.
  • Ik vergeef x nu alles en hij/zij vergeeft mij. Alles heeft geleid en leidt naar een veel groter geluk en ik zeg er dank voor.
  • Ik vergeef mezelf dat ik net deed alsof ik gelijk had terwijl ik liefde wilde hebben

IK WENS U VOORUITGANG !

Aurelia Aureyn
e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent