Gevoelens als toetssteen

Nieuwsbrief over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -

Hoe voel je je? Dat is een barometer om te weten of je de dingen naar je laat toekomen die goed voor je zijn. Voel je je goed, dan komt er meer goeds in je leven omdat je dit aantrekt; voel je je down, gedeprimeerd, boos, dan ben je op dat ogenblik energie aan het geven aan een gedachte die je meer gaat brengen van dit negatieve. Alles reageert op de vibraties die je uitzendt.

Soms lijk je voor een moment krachteloos en daar kunnen uiterlijke omstandigheden niet vreemd aan zijn : je bent alleen, je wil iets regelen en het lukt je niet. Wat gezegd tegen iemand die aanvoelt, de negativiteit van een ander op te pikken?

Terugkeren naar het essentiële : we kunnen maar één gedachte tegelijk denken. Hoe je gedachten verplaatsen zodat je niet meer in die minder goede gemoedsgesteltenis bent? Denk aan wat je wil, onderzoek de wensen die je hebt. Concentreer je op het huidig ogenblik, dat je daarin kan zijn en wat je daarin kunt doen. Alleen het nu telt. Accepteer uw geschiedenis tot nu toe, in dankbaarheid om de les die ze je gaf, de (ook) goede elementen erin, de inzichten die je tot nu brachten. In mildheid. Dankbaar om de kansen van nu. Bedenkend dat alles altijd kan worden veranderd. Je vibratie zal verhogen. Voelbaar voor je omgeving. Je kan vanaf nu je bestemming leven. Breng je gedachten steeds terug naar het huidig ogenblik. Vertrouw op je innerlijke stem.

Wil je iets specifieks? Denk daaraan in detail. Visualiseer de goede uitkomst ervan.

Verwoord het in een affirmatie. Zo specifiek, kort en positief mogelijk. Zelf heb ik altijd baat gehad bij :

  • Het elke dag opschrijven van de affirmatie, minstens tien keer. Een niet-specifieke affirmatie, zoals : “mijn doel komt steeds dichterbij”, duurt veel langer dan als je je iets specifieks voor ogen houdt.
  • Het uitspreken van je “wenszin” of affirmatie telkens daar de kans toe is, bv. in de wagen, de lift, bij het wachten in een rij, luidop of in gedachten.
  • Het zich voorstellen dat het al zo is, de beelden ervan voor ogen zien.
  • Volhouden, nooit stoppen. Het is gebeurd dat ik me afvroeg hoe het kwam dat de affirmatie nog in niets, of slechts in geringe mate, werkelijkheid was geworden en waarom dit zo lang duurde. Het ging dan telkens wel om iets belangrijks en indringends in het leven. Maar toch, de neiging tot ongeloof en opgeven was na maanden dagelijks affirmeren, soms niet ver weg. Op die momenten herinnerde ik mezelf eraan dat ik met een wetmatigheid te doen had, iets dat MOEST resultaten opleveren zodat het niet anders kon dan dat op het juiste ogenblik, het juiste zou geschieden. Soms moet er nog zoveel veranderen en is dit bezig terwijl we de affirmaties doen. We zien niet wat er aan het gebeuren is. Anderen zijn eventueel betrokken. Als de duisternis het grootst is, is het licht nabij. Heb geduld en vertrouwen.
  • Dit hangt samen met het vorige : niet negatief zijn over het doen van affirmaties of ze niet zuchtend schrijven, “omdat het nu eenmaal moet”, best zich verheugen in de uitkomst. Als de affirmatie beantwoordt aan je wens, is er alle reden om er blij over te zijn. Minstens dien je neutraal te zijn, maar niet somber, geërgerd, boos. Dan kan je intentie niet echt gericht zijn op de affirmatie die je schrijft. Wacht eventueel een poos met affirmeren, doe het op een tijdstip waarop je je beter voelt.
  • Vertel er niemand over, hoogstens iemand waarvan je zeker bent dat die erachter staat.

De vraag rijst wat er gebeurt als er bij vrienden of partners twee verschillende wensen bestaan die met mekaar botsen? Als je iets wenst, terwijl een ander het afbreekt of niet wenst wat jij wil, dan is het niet hetgeen anderen doen of willen dat je affirmatie beïnvloedt; wat wel kan gebeuren is, dat door de houding van anderen, je jezelf deconnecteert van jouw eigen visie.

Met andere woorden geef je dan aan de anderen meer macht dan aan jezelf. Door ze als hindernis te zien ben je niet meer afgestemd op wat je wil. Wat je voelt wordt niet veroorzaakt doordat een ander er een andere visie op nahoudt maar omdat je je verwijdert van je eigen wens.

Het komt erop aan, zich niet in te laten met hoe de wens zal uitkomen. Telkens je aan een specifieke persoon of situatie denkt waarvan je veronderstelt dat die je affirmatie zal doen uitkomen (of niet doen uitkomen), wordt je affirmatie gelimiteerd. Het enige wat je hoeft te doen is een houding van geloof, vertrouwen en appreciatie aannemen : het universum kan je verlangen onder veel meer omstandigheden of manieren doen uitkomen dan je je kan voorstellen.

Stel dus geen vragen over de manier waarop de wens zich aan het verwerkelijken is. Voel je ook niet machteloos of gefrustreerd doordat een ander in dat opzicht iets doet of niet doet. Het universum ziet jou als uniek en afzonderlijk wezen en zal al jouw wensen beantwoorden, ook als je niet kan waarnemen hoe dit aan het gebeuren is. Je hoeft niet te denken dat anderen het uitkomen van je wensen verhinderen want dan vertroebel je je eigen vibraties.

In werkelijkheid hebben we enkel onze eigen vibraties zuiver te houden. Eenmaal we dat doen kunnen we tot een uitkomst gebracht worden die we ons zelfs niet hebben kunnen voorstellen.

De essentie van wat je wil zal je hebben. Misschien niet op de manier zoals je verwacht had maar wel hoe je je wilde voelen en welke ervaring je wilde hebben indien je wens verwerkelijkt was.Vraag je dus niet af wie je wens zal verwerkelijken, hoe hij tot stand zal komen, wanneer, op welke plaats enz., dan wordt je vibratie gesplitst.

We leven in een tijd waarin alles aan het licht komt, alles moet uitgeklaard worden. Alles wordt beproefd, dooreengeschud.

Alleen het echte, het ware, daar tracht de aarde-energie naar. Alles wat wij als onwaar leven, wordt aangevallen, wordt geconfronteerd met moeilijkheden opdat wij zouden loslaten wat moet losgelaten worden. Als wij gedacht hebben ons bevrijd te hebben, komt misschien even later opnieuw een pijnpunt opduiken. En zo kan het maar blijven doorgaan. Naar het diepere kan slechts gegaan worden als telkens het bovenliggende wordt weggenomen.

Dat wegnemen kan bij een ingrijpende diepliggende overtuiging, zoals gezegd niet worden opgelost met een algemener affirmatie zoals “het lukt me wel”.

Specifieke problemen vragen om een specifieke “behandeling”.

Datgene wat je wenst te zien gebeuren dien je concreet bij naam te benoemen en er in de positieve vorm over te schrijven.

Bij onzekerheid die je blijft voelen bij het opstellen van affirmaties kan je denken of schrijven “ik laat de uitkomst los, wat ik behoef is aan het gebeuren, het beste voor alle betrokkenen komt hieruit tevoorschijn”.

Bij een moeilijk contact of wanneer je denkt dat het moeizaam zal verlopen kan je affirmeren : “ik heb een gemakkelijk contact met deze persoon en ga het graag aan”.

Het kan voorkomen dat je dit bij dezelfde persoon vaak dient te herhalen. Blijf doorgaan tot de affirmatie als waar voelt voor je, verander ze naar wens. Door te stellen dat je bezigt bent de relatie te verbeteren, verwoord je iets dat waar is want dat is je intentie. Ga het gesprek aan op het ogenblik dat je positieve gevoelens ervaart.

Wees vooral ’s ochtends, maar telkens een gelegenheid zich daar toe leent, dankbaar voor alles wat je in het verleden reeds mocht ervaren en verwerven en overdenk in die vibratie wat de dag zal inhouden; plan je activiteiten in een constructieve geest, zoals je ze wil zien gebeuren. De affirmaties werken, eenmaal geïncorporeerd in je onderbewustzijn, voor je door ook terwijl je er niet bewust mee bezig bent. Als een magneet trekken ze aan wat je hebt gewenst.

Aurelia Aureyn
e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent