Angst

Nieuwsbrief over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -

"Het enige waar we angst moeten voor hebben is voor de angst zelf."
Franklin Delano Roosevelt

Bewaak je gedachten. Verander je gedachten van angst door je het omgekeerde ervan voor te stellen. Je weet dat angst je niet dichter zal brengen bij wat je wenst. Het is ook een slechte raadgever.

Je zorgen maken, jalousie voelen, een schuldgevoel hebben, schrik ervaren, boosheid of wrok koesteren zijn evenzeer vormen van angst.

Er zijn immers maar twee basisgevoelens : angst en liefde. Angst neemt je energie weg en geeft je in je leven mèèr van datgene waarvoor je bevreesd bent. Je kan erdoor geparaliseerd worden en je creativiteit wordt de pas afgesneden.

Je focust je dan immers op datgene wat je niet wil dat gebeurt of dat verder gebeurt.

Omdat angst een krachtig gevoel is, bewerkstellig je dan zelf dat dit waarvoor je angst koestert, zich in je leven kan manifesteren. Onderzoek dus zoveel mogelijk je gedachten en onderken gedachten die je niet vooruit helpen.

Bijvoorbeeld, je bent jaloers op die nieuwe mooie collega van je partner. Ook al zeg je er niets over, je gedachten van jaloersheid en vrees, indien je ze blijft aanhouden, gaan over in het onderbewustzijn van je partner. Mensen die bij elkaar leven of nauw verbonden zijn hebben een gedachtewereld die verweven is. Je partner vangt jouw gedachten en beelden op en als het beelden zijn die je partner zien lachen, praten, een relatie beginnen met een ander, werken die in zijn of haar geest ook door en hebben die dezelfde neiging om zich te verwerkelijken als die bij jou hebben. Eigenlijk heb jij dan enigermate voeding gegeven aan wat zou kunnen gebeuren. Daarom is het altijd goed, vooraleer de schuld (totaal) aan de ander te geven, jezelf te onderzoeken. Na te gaan of je dit niet wat hebt in de hand gewerkt door de vrees dat het zou gebeuren.

Dit houdt niet in dat je partner daardoor is vrijgepleit omdat hij gedreven was door zijn onderbewustzijn. Immers zijn bij hem ook overtuigingen over dit soort aangelegenheden aanwezig. Zijn gedrag hangt ook daar van af.

Je zou kunnen tegenwerpen : ik kan het niet verhelpen dat de gedachten van jaloersheid of vrees me overvallen zonder dat ik ze bewust heb toegelaten.

Dat kan best. Immers kunnen in onszelf, in ons onderbewustzijn, “kernen” opgeslagen zijn van twijfels, gebrek aan vertrouwen, aan liefde, veroorzaakt door negatieve ervaringen.

Als die niet gewist worden, kunnen ze de kop blijven opsteken. Tot ze onderkend worden en men eraan gaat werken. Het leven biedt altijd dezelfde les weer aan. Tot ze geleerd is.

In verband met het concrete zonet aangehaalde voorbeeld : verander je gedachte door wat je verlangt dat er gebeurt, dat wil zeggen dat jij met je partner een in elk opzicht liefdevolle/harmonieuze relatie hebt en dat iedereen daar in grote of kleine mate aan meehelpt. Als jij het zo ziet, is het zo, wordt het zo. Op die manier voed je je relatie. Dat wordt door je partner opgevangen die zich zal gesteund voelen door jou, zonder precies te weten wat er uitgezonden wordt door jou.

Doe het onmiddellijk, verander onmiddellijk naar wat je wel wil. Elk moment is een nieuwe kans. Zeg niet meer : “wat als…”, zeg : “zo is het”. Leef in vertrouwen. Je kan eventueel ook een andere situatie in je relatie willen. De affirmaties daartoe zijn beschreven in het boek.

Je zelfbeeld is belangrijk voor het bannen van angst en het hebben van goede contacten. Je persoonlijk energieveld wordt bepaald door je mentale patronen, overtuigingen en houding. Jouw energie is ook de kracht achter de beleving van je relatie. Een goede omgang met anderen wordt niet zozeer, minstens niet hoofdzakelijk bepaald door je uiterlijk, je materieel succes of intellectuele vaardigheden om maar enkele echte of vermeende aantrekkingspolen op te sommen. Het is dus je zelfbeeld dat cruciaal is met het oog op harmonieuze relaties. Anderen zien je zoals jij jezelf echt ziet. Het leek me niet onaardig onderstaande vragen, grosso modo uitgaand van Sandra Anne Taylor, weer te geven om je toe te laten na te gaan hoeveel waarde je bijvoorbeeld aan de onderstaande overtuigingen geeft.

Nooit-0 Soms-1 Relatief vaak-2 Meestal-3 Altijd-4

 1. Ik slaap goed en ontwaak uitgerust.
 2. Ik zie de toekomst met enthousiasme en optimisme tegemoet.
 3. Ik heb over het algemeen vertrouwen in mezelf en in de keuzes die ik maak.
 4. Ik sta open voor het nieuwe.
 5. Ik voel me rustig in verscheiden sociale situaties.
 6. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn uiterlijk.
 7. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn werk.
 8. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn (gezins)leven.
 9. Ik ben over het algemeen tevreden met mijn persoonlijke relaties.
 10. Ik spreek gemakkelijk over mijn noden en gevoelens met de meeste mensen.
 11. Ik ben graag spontaan.
 12. Ik ga op zoek naar creativiteitsbeleving.
 13. Ik plan mijn tijd zo dat ik mij niet te veel moet haasten.
 14. Ik plan mijn tijd zo dat ik tijd heb voor mijn eigen doelstellingen en geluk.
 15. Ik heb een doel en een zin in mijn leven.
 16. Ik geniet van wat ik heb en ik apprecieer de goede dingen in mijn leven.
 17. Ik hou er gezonde eetgewoonten op na.
 18. Ik doe lichaamsoefeningen of ik heb voldoende beweging.
 19. Ik focus voornamelijk op wat er nu gebeurt en ik kies ervoor om van het heden te genieten.
 20. Ik pas mij gemakkelijk aan veranderingen aan en ben niet bang voor het onverwachte.
 21. Ik vertrouw op mijn intuïtie.
 22. Ik heb er geen problemen mee om eerlijk te zijn, want ik weet dat dit mijn recht is.
 23. Ik bevestig mezelf en ik voel me goed zoals ik ben.
 24. Ik vertrouw erop dat de zaken wel zo goed mogelijk zullen evolueren, zonder dat ik werkelijk alles moet controleren.
 25. Ik ga met de anderen om, zonder hen te veroordelen en zonder dat ik mij afvraag hoe zij mij desgevallend zullen veroordelen.

De meeste scores schijnen tussen 50 en 75% te liggen. Wees niet ontmoedigd als de jouwe lager liggen dan verwacht. Probeer er daarentegen bewust van te worden hoe je je energie kunt veranderen om zo ook je resultaten te wijzigen.

Om positieve veranderingen teweeg te brengen, kopieer je overtuigingen waarvoor je weinig scoorde of houd ze in je geheugen opgeslagen.

Affirmeer ze dagelijks.

Als je bijvoorbeeld 0, 1 of 2 gaf aan het nummer 14, dat peilt naar de tijd die je vrijmaakt voor eigen doelen en geluk, schrijf/affirmeer dan bijvoorbeeld : “Ik zorg elke dag mede voor mijn eigen doelen en geluk.” Als je dat ten opzichte van jezelf niet doet, zal je niet geneigd zijn mensen aan te trekken die dat wel doen.

Ga tenslotte gul met liefde en harmonie om, niet alleen ten opzichte van anderen. Gedachten werken op twee manieren : naar buiten en naar binnen. Wie andere mensen een negatief gevoel toedraagt, roept dit (voor zich)zelf ook op; wie liefheeft (in de ruime zin van het woord), wie welwillend is, wordt zelf blijer. Het geven ervan maakt ruimte voor het krijgen ervan. Een non-stop beweging. Altijd.

Aurelia Aureyn
e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent